Web dizajn - Grafička priprema - Web optimizacija - Obrada fotografija

Prijepis Tekstova | Prijevod | Redaktura | Lektura

Prijepis Tekstova | Prijevod | Redaktura | Lektura

Najpovoljnije cijene prijepisa tekstova iz otisnutih predložaka ili rukopisa. Usluge redakture, lekture i korekture te stručni prijevodi s engleskog, talijanskog i njemačkog jezika

 

 

 

 

Prijevodi, Prijepis, Lektura - Cjenik

UslugaOpisJedinica mjereCijena *
Prijepis tekstovaprijepis otisnutih tekstova (HR)kartica **9 kn
prijepis rukopisa (HR)kartica14 kn
prijepis tekstova na stranom
jeziku iz otisnutog predloška
(engleski, talijanski, njemački)
kartica18 kn
Prijevod tekstova - prevođenjeprijevod s engleskog
na hrvatski i obratno
kartica ***148 kn
prijevod s njemačkog
na hrvatski i obratno
kartica148 kn
prijevod s talijanskog
na hrvatski i obratno
kartica148 kn
Redakturastilsko uređivanje tekstovakartica **28 kn
Lekturalektoriranje tekstova na hrvatskom
i engleskom jeziku
kartica **38 kn
Korekturakorektura na isprintu (ili otisku)kartica **24 kn
Cjenik prevođenja i prijepisa tekstova, redakture, lekture i korekture
*Cijene su izražene bez PDV-a.
**Novinarska kartica - 1800 slovnih znakova (uključujući razmake)
***Prevoditeljska kartica - 1450 slovnih znakova (uključujući razmake)

 


Kontaktirajte nas putem e-maila ili telefonski ukoliko imate upit vezan uz prevođenje, prijepis, lekturu ili redakturu tekstova.